Freedemo

Wersja demonstracyjna

sprawdź bez zakładania konta

Wypróbuj

Mikroprzedsiębiorstwo

Niestabilna w ostatnich latach sytuacja ekonomiczna wpłynęła znacząco na funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw. Spowolnienie gospodarcze sprawiło, że wiele z nich zniknęło z rynku w związku z dekoniunkturą w obszarze, w którym działały. Jak zarządzać najmniejszymi firmami w obliczu kryzysu? Jak się z nim mierzyć, jeśli występuje także wewnątrz organizacji? 

      Kryzys to zjawisko ekonomiczne trwale wpisane w ryzyko zarządzania każdym rodzajem działalności gospodarczej. Sposoby radzenia sobie z sytuacją zagrożenia finansowego lub organizacyjnego są szczególnie istotne w kontekście zarządzania mikroprzedsiębiorstwem, które często nie dysponuje odpowiednim doświadczeniem, zasobami czy wypracowanymi modelami działania antykryzysowego, które mogłyby pozwolić na uniknięcie problemów lub skuteczne i szybkie ich rozwiązanie bez spowodowania znaczących szkód dla firmy.

      Możliwe przyczyny powstawania kryzysu są bardzo zróżnicowane, mogą mieć swoje źródło w czynnikach zewnętrznych, oddziałujących na firmę lub nieprawidłowościach wewnątrz przedsiębiorstwa. Trafna identyfikacja istniejących zagrożeń, poparta profesjonalną analizą i prognozami biznesowymi umożliwia wdrożenie działań prewencyjnych, zapobiegających przekształceniu tych zagrożeń w poważną sytuację kryzysową. Wiele decyzji wiążących się z wyznaczaniem celów mikroprzedsiębiorstwa czy poszczególnych elementów strategii biznesowej obarczonych jest ryzykiem wywołania niespodziewanych zdarzeń zaburzających prawidłowe funkcjonowanie firmy. Ograniczone możliwości rozwoju wyspecjalizowanego działu antykryzysowego w firmie „mikro”, brak odpowiedniej skali środków finansowych, rozbudowanej kadry czy wreszcie sprawdzonych i popartych doświadczeniem rozwiązań, może potęgować to ryzyko.  

      Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą i chcesz zminimalizować zagrożenie kryzysem w Twojej firmie lub efektywnie zażegnać zaistniałe już problemy, zapewnić swojej działalności prawidłową, niezakłóconą ryzykiem realizację celów rynkowych, dynamiczny rozwój, umacniający jej pozycję na rynku i przynoszący wymierne zyski, skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych ekspertów, którzy zapewnią Ci kompleksowe doradztwo i pomoc zarówno w profilaktyce jak i konsekwentnym działaniu antykryzysowym. Oferujemy Twojemu mikroprzedsiębiorstwu specjalistyczne i dostosowane do jego potrzeb usługi, które obejmują:

  •  analizę zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, identyfikację możliwych przyczyn sytuacji kryzysowej,
  •  opracowanie elastycznego programu zapobiegawczego – „tarczy antykryzysowej”,
  •  propozycja i wsparcie we wdrożeniu planu naprawczego,
  •  pomoc w redefinicji celów, narzędzi i modeli biznesowych mikroprzedsiębiorstwa,
  •  wsparcie w poszukiwaniu oszczędności i pozyskiwaniu finansowania,
  •  szybkie, efektywne i dostosowane do potrzeb i oczekiwań firmy działanie.

      Nasi doradcy, dysponujący fachową wiedzą i umiejętnościami popartymi doświadczeniem w pracy z wieloma klientami, oferują możliwość zindywidualizowanych konsultacji, rzetelnych i precyzyjnych analiz oraz doboru optymalnej strategii dla wieloaspektowego wsparcia Twojej firmy. Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły oferty.