Freedemo

Wersja demonstracyjna

sprawdź bez zakładania konta

Wypróbuj

Małe i średnie przedsiębiorstwo

Zapalników sytuacji kryzysowej w firmie może być wiele – niska konkurencyjność produktu, spadek udziału w rynku i wydajności produkcji, utrata płynności finansowej, redukcja zatrudnienia – a to tylko niektóre przykłady, dla wielu przedsiębiorców brzmiące znajomo. Aby być przygotowanym, warto stworzyć system wczesnego ostrzegania i opracować strategię naprawczą.

      Małe oraz średnie przedsiębiorstwa mają kluczowe znaczenie dla rozwoju i wzrostu gospodarczego, ich istnienie jest niezbędne dla zrównoważonego funkcjonowania gospodarki kraju. Firmy z sektora MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa) szybko reagują na potrzeby rynku, są otwarte na postęp techniczny i organizacyjny, tworzą nowe miejsca pracy, przejawiają łatwość dostosowania się do miejsca, czasu i zasobów. Ich dynamiczny rozwój to wyznacznik poziomu przedsiębiorczości regionu.

      Nasilenie zjawisk kryzysowych w gospodarce światowej oraz bariery rozwojowe, z którymi boryka się wiele małych i średnich przedsiębiorstw, niejednokrotnie prowadzą do zakłócenia prawidłowego funkcjonowania tych firm, zaburzają wzrost zysków i hamują tempo rozwoju. Do najbardziej rekomendowanych i efektywnych strategii rozwojowych dla MSP należą: przezwyciężenie słabości i bazowanie na naturalnych przewagach, dopasowanie mocnych stron do pojawiających się okoliczności, unikanie zagrożeń. Jednak niewielkie zasoby finansowe, rzeczowe i menadżerskie, niewystarczająca renoma i ograniczony udział w rynku dodatkowo utrudniają małym i średnim przedsiębiorstwom samodzielną szybką i skuteczną odpowiedź na złożone czynniki i procesy stanowiące zagrożenie.

      Do najczęstszych błędów kadry zarządzającej należy niedostrzeganie pierwszych symptomów kryzysu w jego początkowej fazie, szukanie jego przyczyn wyłącznie w procesach zewnętrznych czy stosowanie zrutynizowanych, niedopasowanych do indywidualnej sytuacji wewnętrznej i rynkowej rozwiązań. Wybór konkretnego modelu strategicznego w małym i średnim biznesie uzależniony jest od wielu czynników, takich jak charakter przedsiębiorstwa, bieżąca sytuacja ekonomiczna, typ otoczenia rynkowego, konkurencja, wewnętrzne problemy firmy itd. W sytuacji trudności ekonomicznych i technicznych oraz silnej konkurencji na rynku niezwykle ważna jest umiejętność błyskawicznej, obiektywnej analizy sytuacji oraz wdrożenie optymalnych mechanizmów zapobiegawczych lub naprawczych.

      Oferujemy specjalistyczne wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w procesie zarządzania kryzysowego. Nasz wykwalifikowany zespół profesjonalnych doradców, zapewni Twojej firmie poparte doświadczeniem, kompleksowe wsparcie, obejmujące praktyczne wskazówki i pełną obsługę z zakresu prawa, finansów, zarządzania, marketingu czy podatków. Co możemy dla Ciebie zrobić?

  •  wykonamy rzetelne analizy i raporty realnych szans i zagrożeń Twojego biznesu,
  •  pomożemy zidentyfikować potencjalne lub faktycznie zaistniałe przyczyny sytuacji kryzysowych,
  •  opracujemy elastyczny, dostosowany do potrzeb, oczekiwań i możliwości firmy program strategiczny, umożliwiający zatrzymanie postępujących procesów destrukcyjnych, a w efekcie ich przezwyciężenie,
  •  zapewniamy profesjonalne szkolenia dla Ciebie i Twoich pracowników,
  •  wspieramy we wdrażaniu mechanizmów ochronnych, redukcji kosztów i szukaniu oszczędności czy pozyskiwaniu finansowania.

      Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jakie jeszcze usługi możesz znaleźć w naszej ofercie. Naszym celem jest wielokierunkowe, wymierne wsparcie interesów Twojej firmy w kontekście biznesowych zagrożeń i sytuacji kryzysowych. Zyskaj pewność dynamicznego, skutecznego działania, dostosowanego do aktualnej sytuacji rynkowej i indywidualnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Czekamy na Ciebie.