Freedemo

Wersja demonstracyjna

sprawdź bez zakładania konta

Wypróbuj

Pricing

Firmy przy ustalaniu swojej strategii cenowej koncentrują się zwykle na kosztach. To błąd, który w efekcie prowadzi do zaniżenia wartości produktu lub usługi. Trzeba wiedzieć, że polityka cenowa wymaga badań rynku, szczególnie oferty konkurencji, a to możesz zlecić OMNI. Twoi Asystenci sprawdzą, czy masz szansę na podniesienie cen bez spadku sprzedaży. gdzie w swojej strategii marketingowej popełniłeś błąd.

      Efektywna sprzedaż usługi lub produktu opiera się na wielu czynnikach, z których jednym z najważniejszych jest doskonale opracowana strategia marketingowa i precyzyjna analiza rynku. Nieodłącznym ich elementem, mającym niejednokrotnie decydujący wpływ poziom sprzedaży i konkurencyjność oferowanych dóbr jest cena. Umiejętne, właściwe i korzystne ustalenie ceny to jedna z najtrudniejszych decyzji w procesie sprzedaży. Kształtowanie cen w sposób świadomy i przemyślany to często punkt wyjścia do realnego zwiększenia sprzedaży oraz zysku Twojej firmy, a także satysfakcji klientów i promocji produktu.

      Koncepcja marketing mix, czyli kompozycji marketingowej, zakłada istnienie czterech najistotniejszych elementów, za pomocą których można wywierać realny wpływ na rynek. Te cztery elementy to:

- product – produkt, asortyment, marka, jakość itd.,

- price – cena, zarządzanie nią, warunki płatności itd.,

- place – miejsce, czyli kanał dystrybucji,

- promotion – promocja.

      PRICING dotyczy bezpośrednio kwestii związanych z ceną dobra lub usługi, planowania, polityki cenowej i zarządzania ceną. To w zasadzie jedyny element kompozycji marketingowej, który można określić jako bezpośrednio odpowiedzialny za generowanie przychodu. Pamiętaj, że z punktu widzenia konsumenta, cena jest często podstawowym brodźcem zakupowym. Znaczne oddziaływanie psychologiczne ceny i sposobu jej komunikacji na decyzje zakupowe klientów jest potwierdzone zarówno doświadczeniem przedsiębiorstw, jak i badaniami.

      Odpowiednia strategia cenowa, realizująca koncepcję rynkową i marketingową Twoich produktów i usług, dostosowana do misji i celów firmy, odpowiadająca na bieżące trendy rynkowe i działania konkurencji, skutecznie podniesie prawdopodobieństwo zwiększenia sprzedaży, a co za tym idzie, również zysku Twojej działalności. Zdaj się na profesjonalnych doradców, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu dostosują najlepsze dla Twojego przedsiębiorstwa rozwiązania optymalizacji strategii cenowych zarówno przy wdrażaniu nowych produktów, jak i właściwego zarządzania tych już istniejących.              

      Zakres naszych usług obejmuje:

  •   analizy sytuacji rynkowej firmy i produktów oraz działań konkurencji,
  •   tworzenie i wdrażanie optymalnych strategii cenowych oraz skuteczne nimi zarządzanie,
  •   porady dotyczące psychologicznych aspektów pricingu,
  •   szkolenia związane z prawidłową komunikacją i ekspozycją cen oraz eye trackingiem,
  •   planowanie obniżek i promocji,
  •   inne.

      Pomożemy Ci efektywne kształtować politykę cenową Twojej firmy oraz zwiększyć jej konkurencyjność i zysk. Przekonaj się, jak duże znaczenie ma cena oraz umiejętne nią zarządzanie w całym procesie handlowym i marketingowym. Pozwól swojej firmie i klientom odczuć różnicę. Skontaktuj się z nami i poznaj możliwe formy współpracy oraz dowiedz się, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.