Freedemo

Wersja demonstracyjna

sprawdź bez zakładania konta

Wypróbuj

Nieuczciwy najemca

Pani Agnieszka od 4 lat jest agentką nieruchomości. W ostatnim czasie udało jej się sfinalizować umowę najmu domu pod Poznaniem. Nowy najemca okazał się jednak nieuczciwy - nie zapłacił Pani Agnieszce swojej części uzgodnionej prowizji dla pośrednika. Pani Agnieszka przesłała do nas umowę pośrednictwa z pytaniem, czy jest to wystarczający do wyegzekwowania pieniędzy dokument...

      Nasi prawnicy, po szczegółowym przeanalizowaniu, nie znaleźli w dokumencie żadnych uchybień, które mogłyby być podstawą do niewywiązania się z obowiązku płatności. Klient Pani Agnieszki, zgodnie z umową cywilno-prawną, zobowiązał się do zapłacenia określonej kwoty w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

      W tej chwili twierdzi, że oglądał dom pod Poznaniem jeszcze przed podpisaniem umowy pośrednictwa z Panią Agnieszką i jego zdaniem nie ma żadnych przesłanek do zapłaty, gdyż już wcześniej doszedł do porozumienia z właścicielem nieruchomości. Tego rodzaju argumentacja nie ma jednak uzasadnienia prawnego, nie został bowiem sporządzony żaden dokument najmu.

      Czy umowa cywilno-prawna jest wystarczającym dokumentem do egzekwowania należności? Jak najbardziej tak, natomiast poradziliśmy naszej klientce, aby dodatkowo w pierwszej kolejności wystawiła fakturę VAT i wysłała ją najemcy. Jeśli pieniądze nie wpłyną na konto w wyznaczonym terminie, będzie miała prawo do wysłania wezwań do zapłaty. Jeśli natomiast to nie poskutkuje, będą podstawy do powierzenia sprawy firmie windykacyjnej, a potem skierowania jej do sądu.

      Niestety klient nie uregulował swoich zobowiązań na podstawie wystawionej faktury. W żaden sposób nie ustosunkował się także do wysłanych wezwań do zapłaty. Dodatkowo przestał także płacić za wynajem, o czym Pani Agnieszka dowiedziała się od właściciela domu. Stało się jasne, że szanse na polubowne załatwienie sprawy są nikłe i czas sięgnąć po inne narzędzia.

      Kolejnym krokiem, jaki zaproponowaliśmy klientce, była windykacja należności. Nasi specjaliści skontaktowali się z nierzetelnym klientem i poinformowali go o konsekwencjach prawnych grożących osobie uporczywie uchylającej się od płatności za prawidłowo wykonaną usługę. Wyjaśniliśmy dłużnikowi, że argumentacja, jaką przedstawił, w przypadku wszczęcia postępowania przed sądem, nie będzie brana pod uwagę z dwóch powodów – po pierwsze nie ma podpisanej wcześniej umowy najmu, po drugie, składając podpis, zobowiązał się do uregulowania płatności za usługę pośrednictwa. Pozostając przy swoim, naraża się jedynie na kosztowny proces i wyrok, który będzie podstawą do komorniczego egzekwowania należności.

      W przypadku Pani Agnieszki taka taktyka sprawdziła się. Klient za naszym pośrednictwem, podpisał ugodę, w której zobowiązał się do uregulowania należności w trzech miesięcznych ratach. Pieniądze wpłynęły na konto klientki, co pozwoliło uniknąć długotrwałego procesu i późniejszej ewentualnej egzekucji należności. Co jednak, jeśli klient, mimo nacisków, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań?

      W takiej sytuacji należy niezwłocznie złożyć pozew do sądu. Czas odgrywa tu ważną rolę, każda sprawa ulega bowiem przedawnieniu. Warto udać się po pomoc do profesjonalistów w tej dziedzinie. OMNI Twoi Asystenci to prawnicy, którzy pomogą nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach. Nasi klienci mogą liczyć na wparcie w zakresie porady prawnej, przygotowania pozwów i wniosków – wszelkich pism procesowych. 

      Osoby nie posiadające wykształcenia prawniczego, często mają wątpliwości, czy prawo stoi po ich stronie, jakich narzędzi mogą użyć w kontaktach z nieuczciwymi kontrahentami, nie znają także skomplikowanych procedur. Doskonałym przykładem jest Pani Agnieszka, która przed kontaktem z Nami, nie wiedziała, jak skutecznie egzekwować swoje prawa.