Freedemo

Wersja demonstracyjna

sprawdź bez zakładania konta

Wypróbuj

Własny biznes

Pan Mariusz jest świeżo upieczonym przedsiębiorcą. Właśnie zakończył pracę w dużej korporacji i postanowił postawić na własny biznes. Ma dobry pomysł, wie jak go zrealizować. Przygotował wstępny biznesplan ale wie, że musi wesprzeć projekt zewnętrzną inwestycja. Poprosił nas żebyśmy podpowiedzieli mu, gdzie ma się udać...

      Nim podjęliśmy decyzję, z jakich źródeł finansowania mógłby skorzystać Pan Mariusz,  szczegółowo przeanalizowaliśmy jego pomysł i biznesplan. To pozwoliło nam ocenić, jak duża kwota wsparcia będzie mu potrzebna, by firma mogła stabilnie się rozwijać. 

      Następnie przedstawiliśmy możliwości, z jakich może skorzystać:

          1.      Dotacje z Funduszu Pracy

      Podstawą prawną dofinansowania z Funduszu Pracy jest Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Pan Mariusz może się ubiegać o taką dotację, gdyż posiada obecnie status osoby bezrobotnej, nigdy nie prowadził działalności gospodarczej. Maksymalna kwota, jaką można otrzymać, to 20 tys. zł. Jest to pożyczka bezzwrotna, pod warunkiem, że działalność będzie prowadzona minimum rok. 

          2.      Dotacje z Unii Europejskiej

      Warto przyjrzeć się programowi operacyjnemu Kapitał Ludzki, w ramach którego funkcjonuje działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. O dofinansowanie w kwocie do 40 tys. zł mogą się ubiegać wszyscy, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Uzyskanie wsparcia z funduszy unijnych wcale nie jest takie trudne, wystarczy przygotować bardzo dobry biznesplan. Pomysł Pana Mariusza jest na tyle interesujący, że ma duże szanse na uzyskanie tego rodzaju wsparcia.

          3.      Fundusz venture capital

      Tego rodzaju fundusze dofinansowują przedsiębiorstwa będące we wczesnym etapie rozwoju. W zamian za zainwestowanie środków finansowych oczekują udziału w zyskach.  

          4.      Anioł Biznesu

      Ta forma dofinansowania przedsięwzięcia Pana Mariusza wydaje się nam szczególnie dobra – najbardziej korzystna w aspekcie finansowym i biznesowym. Kim jest Anioł Biznesu? To prywatny inwestor, który dofinansowuje przedsięwzięcie jego zdaniem godne zainteresowania i dobrze rokujące. Po oszacowaniu ryzyka angażuje swoje środki. Ale nie tylko. Służy swoim biznesowym doświadczeniem, wiedzą, a przede wszystkim kontaktami, co może znacząco zwiększyć szanse projektu Pana Mariusza na dynamiczny rozwój. Anioł Biznesu współdziała z przedsiębiorcą od 3 do 6 lat. Potem sprzedaje swoje udziały w dobrze prosperującej firmie. Korzyść jest zatem obopólna.

          5.      Kredyt bankowy

      Tego rodzaju forma pozyskania zewnętrznego finansowania jest najbardziej ryzykowna. Jednak posiadanie zobowiązania w banku bardzo motywuje do działania. Poza tym, kiedy firma się już rozkręci, Pan Mariusz nie będzie musiał z nikim dzielić się efektami swojego sukcesu. Banki prześcigają się w propozycjach, warto więc porównać oferty i podpisać najbardziej korzystną umowę bez konieczności płacenia na przykład za ubezpieczenie, a dodatkowo dostać w prezencie tablet czy laptopa. Biorąc kredyt na firmę, odsetki można wpisać w koszty.

      Wielu młodych ludzi, mających doskonałe pomysły, poddaje się już na starcie, napotykają bowiem największą barierę, jaką jest brak środków na rozwój biznesu. Umiejętność pozyskania finansowania inwestycji to pierwszy sprawdzian dla nowego przedsiębiorcy. Pokazuje, na ile jest zdeterminowany do osiągnięcia celu biznesowego i czy ma szansę poradzić sobie z przeciwnościami, które napotka z pewnością nie raz.