Freedemo

Wersja demonstracyjna

sprawdź bez zakładania konta

Wypróbuj

Gosia i Marta

Gosia i Marta, dwie koleżanki ze studiów postanowiły zostać Wedding Plannerkami. Chciałyby wesprzeć firmę dotacjami z urzędu pracy jednak te przyznawane są wyłącznie nowo otwieranym działalnościom gospodarczym. Marta, która założyła konto Omni, zwróciła się do nas z prośbą o poradę. Chciałaby współpracować z koleżanką, ale nie miała pomysłu na zasady takiej współpracy i jej formalizację w formie umowy...

      Współpraca między dwiema osobami może układać się bardzo dobrze. Nie należy tego wykluczać, jeśli cel jest jasno określony, a wspólnicy są równie mocno zmotywowani do działania. Jak wiadomo, wiele spółek jednak z różnych powodów rozpada się – pomysł na biznes może nie generować zysków, między wspólnikami dochodzi do konfliktu, na co zawsze trzeba być przygotowanym. Wszystkie umowy powinny więc zostać sformalizowane, a możliwe formy działalności dokładnie przeanalizowane.

      Po zebraniu informacji od Marty, zaproponowaliśmy dwa rozwiązania:

               1.      Spółka cywilna

      Zacznijmy od zalet. To najprostsza i najtańsza forma prowadzenia działalności. Wystarczy podpisać umowę, zawierającą informację, jaki jest cel gospodarczy. Jej kształt zależy od wspólników – najlepiej więc wszystko w niej wyszczególnić. Oczywiście musi być przygotowana w formie pisemnej. Drugi ogromny plus – nie jest wymagany kapitał założycielski. Poza tym każdy ze wspólników jest podatnikiem – spółka nie płaci podatku dochodowego. Brzmi zachęcająco? Owszem, ale teraz kilka słów o wadach spółki cywilnej. Po pierwsze, każdy z właścicieli odpowiada całym swoim majątkiem za długi firmy. Jeśli jeden z nich okaże się nieuczciwy, drugi będzie musiał proporcjonalnie ponieść koszty. Po drugie, spółka cywilna nie ma osobowości prawnej – nie może więc na przykład być właścicielem nieruchomości czy samochodów – są nimi wspólnicy. Jak widać, to forma dla przedsiębiorców darzących się szczególnym zaufaniem.

               2.      Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

      To, co jest największą wadą spółki cywilnej – odpowiedzialność majątkowa wspólników, w przypadku sp. z o.o. nie występuje. W sytuacji niepowodzenia, mówiąc wprost – bankructwa, właściciele odpowiadają jedynie majątkiem spółki. Są jednak i wady. Przede wszystkim obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, co sporo kosztuje, dodatkowo obowiązek corocznego składania sprawozdania finansowego. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. I na koniec w sp. z o.o. występuje podwójne opodatkowanie. 

      Marta i Gosia, po otrzymaniu wszelkich istotnych informacji, z racji niższych kosztów, co jest ważnym czynnikiem na początku biznesowej drogi, zdecydowały się na zarejestrowanie spółki cywilnej. Nasi specjaliści w zakresie prawa przygotowali wzór umowy i poinstruowali klientki, jak załatwić wszystkie nieskomplikowane formalności:

               1.      Rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Każda ze wspólniczek musi złożyć własny wniosek, ponieważ spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. Takie sprawy załatwia się w urzędzie gminy.

               2.      Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i uregulowanie kwestii NIP w urzędzie skarbowym.

               3.      Otwarcie rachunku bankowego spółki. 

      Każdy, przed podjęciem decyzji, jaką formę działalności wybrać, musi się zastanowić, czy woli ponosić wyższe koszty i spać spokojnie, czy też zaoszczędzić, ryzykując. W dużej mierze zależy to od możliwości finansowych wspólników i ich relacji. Na pewno natomiast łatwiej prowadzić firmę, czując wsparcie osoby, równie zaangażowanej w powodzenie przedsięwzięcia.